Royal Rangers

Royal Rangers Harestua

*

Speideraktiviteter for jenter og gutter fra

4.klasse til videregående.

Samles hver torsdag fra kl.18:30 til 20:00.

 

Spørsmål? Ta kontakt med leder Ingar Wold

tlf. 909 47 347.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden

www.rr-harestua.com

 

 

 

Betel Harestua post@betelsiden.no tlf. 902 46 802 www.betelsiden.no Bankkonto 2030 62 56069