MiniMix

MiniMix

 

Øvelse på Betel annenhver tirsdag kl 18.30.

 

Spørsmål? Ta kontakt med leder Anita Hermansen.

tlf. 976 82 595

Betel Harestua post@betelsiden.no tlf. 902 46 802 www.betelsiden.no Bankkonto 2030 62 56069