Women's Ministry

Women`s Ministry Betel

Kvinnemøter for damer i alle aldre

Women`s Ministry (WM) startet opp i mars 2015, ledet av Jesinter Kemunto Holvik og Ingrid Greta Lauvås.

 

Møtene holdes en lørdag i måneden kl 10:00. Samlingen begynner alltid med spleisefrokost og undervisningen begynner kl 11:00.

 

WM har fokus på undervisning som belyser tema som er spesielt interessante og aktuelle for kvinner. For å bli motivert og lære hvordan vi kan overvinne enhver omstendighet i livet - med Bibelen som veiviser.

 

Neste møte:

2018

 

Lørdag 20/1 kl 10.00

Lørdag 10/2 kl 10.00

Lørdag 10/3 kl 10.00

Lørdag 14/4 kl 10.00

Lørdag 12/5 kl 10.00

Lørdag 9/6 kl 10.00

Mer informasjon finner du på hjemmesiden:

Woman`s Ministry på Facebook

 

Betel Harestua post@betelsiden.no tlf.902 46 802 www.betelsiden.no Bankkonto 2030 62 56069